Як продовжити виплату допомоги на проживання переміщеним особам у разі переїзду на іншу місцевість

У разі переїзду внутрішньо переміщеної особи в іншу місцевість виплата допомоги на проживання за попереднім місцем проживання (реєстрації) припиняється. За новим місцем проживання (реєстрації) допомога призначається (продовжується її виплата) на підставі заяви, у якій зазначається: прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) заявника; РНОКПП; дата народження; відомості про задеклароване/зареєстроване місце проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, звідки перемістилася особа; адреса місця, куди перемістилася особа, та контактний номер телефону; номер поточного рахунка із спеціальним режимом використання для зарахування допомоги “єПідтримка” або номер банківського рахунка (за стандартом IBAN) заявника для виплати допомоги; наявність статусу особи з інвалідністю; відомості про неповнолітніх дітей, які перемістилися разом із ВПО. Інформація про неповнолітню дитину включається до заяви одного з батьків.

Припинення виплати здійснюється на підставі заяви отримувача допомоги або запиту особової справи органу соціального захисту населення за новим місцем його проживання (реєстрації).

Заява про продовження  виплати допомоги за новим місцем проживання (реєстрації) отримувача допомоги (прийняття на облік) подається особою, яка претендує на отримання допомоги. Після отримання заяви на отримання допомоги на проживання орган соціального захисту населення за новим місцем проживання робить запит до відповідного органу за попереднім місцем проживання.

Орган соціального захисту населення за новим місцем проживання після отримання інформації про періоди отримання допомоги за попереднім місцем проживання, продовжує нараховувати та виплачувати допомогу на проживання, з урахуванням виплаченого у попередньому управлінні.

Слід зауважити, що внутрішньо переміщена особа, зобов’язана повідомити про зміну місця проживання уповноваженому органу за новим місцем проживання протягом 10 днів з дня прибуття до нового місця проживання.

Прочитано 6 раз