Результати громадського моніторингу впровадження політики протидії торгівлі людьми у 2023 році в Кіровоградській області

Моніторинг проведено в рамках реалізації проєкту «Здійснення громадського контролю за виконанням політики протидії торгівлі людьми у 2023 році в регіонах України» за підтримки Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні.

 

Загальні відомості щодо методології та процедури дослідження

Збір інформації для моніторингового звіту здійснювався шляхом аналізу офіційних відповідей від структурних підрозділів обласної та районних військових адміністрацій Кіровоградській області.

 

Нормативне та ресурсне забезпечення протидії торгівлі людьми

Рішенням обласної ради 6 жовтня 2023 року № 390 затверджено «Регіональну цільову соціальну програму протидії торгівлі людьми Кіровоградської області на період до 2025 року». Є відповідні місцеві програми.

У Регіональній цільовій соціальній програмі враховано проблемні аспекти, визначені чіткі й конкретні кількісні та якісні показники, а також вимірювані очікувані результати, які дозволять оцінювати успішність реалізації програми на закінчення терміну її дії з метою корегування та удосконалення наступної.

 

Ресурсне забезпечення

З метою здійснення заходів щодо виконання Регіональної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2025 року з обласного бюджету заплановано фінансування у сумі 63 тис. грн. для проведення інформаційних кампаній, зокрема з нагоди Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми, Європейського дня боротьби з торгівлею людьми та Міжнародного дня боротьби за скасування рабства, із розповсюдженням інформаційної продукції.

У 2023 році виготовлено інформаційні та рекламні матеріали, за якими можна отримати консультаційну та інформаційну підтримку.

Треба зазначити, що щороку, починаючи з 2020 року, обсяг фінансування даного напрямку Програми залишається майже незмінним – 2023 р. –19,0 тис. грн., 2022 р. – 19,0 тис. грн., 2021 р. – 15,5 тис. грн., 2020 р.  – 18,4 тис. грн.).

 

Підвищення рівня обізнаності населення щодо проблеми торгівлі людьми

Як і раніше, у центрі уваги державних структур, залучених у реалізації відповідних заходів, залишається превентивна робота.

Інформаційно-роз’яснювальна робота в області охоплює різні цільові категорії: широкі верстви населення, групи ризику, студентсько-учнівську молодь.

У Регіональній соціальній програмі заплановано загальні показники з інформаційно-роз’яснювальної роботи з населенням – 5000 осіб населення.

 

Висвітлення проблеми торгівлі людьми в ЗМІ та на офіційних веб-сторінках державних структур

На офіційних сторінках державних структур відповідальних за реалізацію Регіональної соціальної програми з протидії торгівлі людьми та у соціальних мережах постійно розміщуються інформаційні матеріали щодо проведення інформаційно-просвітницької кампанії, інформація для звернення громадян з питань запобігання торгівлі людьми, розміщені телефони гарячих ліній, інформація про Порядок встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, види допомоги, пам’ятки щодо протидії торгівлі людьми.

 

Виявлення та надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми

Завданням Регіональної цільової програми з протидії торгівлі людьми є забезпечення надання допомоги особам, що постраждали від торгівлі людьми, а саме – послуг різного соціального спрямування, медичної допомоги, направлення постраждалих осіб, які потребують тимчасового притулку, до територіальних центрів соціального обслуговування або обласного центру соціально-психологічної допомоги.

В області створена система надання належного захисту, підтримки і допомоги особам, що постраждали від торгівлі людьми. У 2023 році на рівні регіону приділено увагу та виділено фінансування для надання допомоги постраждалим від домашнього насильства та особам, які постраждали від торгівлі людьми.

Статусів особи, постраждалої від торгівлі людьми, в 2023 році не надано.

Всі районні адміністрації відповіли, що у разі звернення до структурних підрозділів осіб, які постраждали від торгівлі людьми, будуть надаватися соціальні послуги відповідно до чинного законодавства, випадків торгівлі людьми не зафіксовано. Особи, постраждали від торгівлі людьми до соціальних центрів не зверталися.

 

Забезпечення роботи обласної та місцевих координаційних рад

З метою ефективної реалізації політики у сфері протидії торгівлі людьми при обласній, районних адміністраціях, територіальних громадах створено координаційні ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми. Результати моніторингу свідчать про те, що координаційні ради з питань сім’ї, гендерної рівності, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми збираються щокварталу, як це визначено положеннями про їх діяльність. Розглядаються питання порядку взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, активізації роботи у напрямку ідентифікації осіб, постраждалих від торгівлі людьми та надання їм допомоги та підвищення обізнаності населення району щодо існуючого механізму надання допомоги, питання визначення інформаційно-роз’яснювальних заходів, присвячених до видатних дат у сфері протидії торгівлі людьми, забезпечення підвищення інформаційного рівня обізнаності населення щодо поняття торгівлі людьми.

За результатами моніторингу в Кіровоградській області налагоджена співпраця Національного механізму взаємодії та з боку обласної адміністрації, органів місцевого самоврядування достатньо приділяється увазі щодо протидії торгівлі людьми.

 

Підвищення професійного рівня фахівців, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми

Робота щодо забезпечення підвищення професійного рівня фахівців суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, відбувалася в тісної співпраці з громадськими організаціями.

Заходами охоплено 150 фахівців обласної та районних військових адміністрацій, територіальних громад області.

 

Прочитано 1 раз